Stappenplan

Ontwikkelen ruiter

Paardrijden is communiceren via lichaamstaal. De zit van de ruiter vormt het belangrijkste instrument om dit te kunnen doen. Daarnaast heeft de ruiter meerdere ondersteunende ruiterhulpen tot zijn beschikking in de vorm van teugel- en beenhulpen. Weten wanneer je welke hulpen inzet, in welke verhoudingen afhankelijk van temperament en looplust van het paard, is niet alleen een kwestie van ‘kennis’, maar is ook een kwestie van ‘kunnen’. Dus de vaardigheid ontwikkelen van een onafhankelijke zit.

Fijne Rijkunst hanteert 3 peilers voor het ontwikkelen van de ruiter:

 • Kennis
 • Ruitergevoel
 • Onafhankelijke zit

Kennis: voor het herkennen van de natuurlijke scheefheid bij het paard. Weten welke rechtrichtende buigingsoefeningen we tot onze beschikking hebben. Ervaring opdoen met de ruiterhulpen en hoe het paard daarop reageert. Weten hoe we dit alles effectief kunnen inzetten om het paard op een systematische manier te gymnastiseren en te ontwikkelen.

Ruitergevoel: communiceren via lichaamstaal begint met waarnemen en observeren via de zit en hand van de ruiter. Voelen welke spieren het paard vast houdt. Of de achterhand uitzwaait of naar binnenvalt, dan wel of het paard op de binnenschouder valt of over de buitenschouder wegloopt. Dus of stelling en buiging correct zijn. Ook voelen, of het paard nageeflijk is en zijn rug loslaat. Of het paard correct ondertreedt naar het zwaartepunt en of stuw- en draagkracht met elkaar in balans zijn.

Onafhankelijke zit: alleen door voelen, ‘observeren’, kunnen we als ruiter op een correcte manier invloed uitoefenen op het lichaam en de beweging van het paard. Van observeren naar ‘produceren’. Produceren door het bewust en selectief inzetten van de ruiterhulpen zit, been en teugel, in de juiste verhoudingen en dosering, met de juiste timing. Dit kunnen, vraagt van de ruiter een perfecte lichaamsbeheersing en coördinatie.

Stappenplan

 • Kennis over de natuurlijk scheefheden bij paarden (8 vormen)
 • Kennis over rechtrichten en rechtrichtende buigingsarbeid
 • Kennis over natuurlijk evenwicht, balans en rijkunstig evenwicht
 • Kennis over de ruiterhulpen zit, been en teugel.
 • Kennis en vaardigheden ontwikkelen voor grondwerk, werken aan de hand, longeren en rijden
 • Ontwikkelen fysieke en statische zit
 • Ontwikkelen links- en rechtszit
 • Bewust inzetten van beenhulpen (3): begrenzen / wijken voor druk / voorwaarts drijven
 • Bewust inzetten van teugelhulpen (2): directe teugelvoering / indirecte teugelvoering
 • Ontwikkelen coördinatie zit-, been- en teugelhulpen
Copyright © 2016 Fijne Rijkunst. Alle rechten voorbehouden. Webdesign door Internetbureau Antum