Missie

Voor de klant
Fijne Rijkunst gaat uit van het karakter, de natuurlijke aanleg en individuele talenten van het paard. Voor het gymnastiseren en opleiden van het paard aan de hand van zijn natuurlijke vermogens is het belangrijk om als ruiter over de volgende kwaliteiten te beschikken:

  • Kwaliteit door kennis over de natuurlijke scheefheid van het paard, het rechtrichten en de biomechanica.
  • Kwaliteit door ruitergevoel zodat je als ruiter kunt waarnemen waar het paard scheef is, welke spieren hij vasthoudt en welke gewrichten minder soepel zijn.
  • Kwaliteit door een onafhankelijke zit zodat je als ruiter het paard de juiste hulpen kunt geven, op het juiste moment en met de juiste dosering voor het gymnastiseren en rechtrichten.

Deze 3 peilers vormen dan ook de uitgangspunten voor Fijne Rijkunst voor het begeleiden en ontwikkelen van de ruiter tot een goede trainer en ruiter voor zijn paard.

Ook is het streven van Fijne Rijkunst dat de ruiter zich kan ontpoppen tot een zelfdenkende, zelfvoelende en zelfwerkende ruiter.

Voor mij persoonlijk
De weg van de academische rijkunst heeft zoveel te bieden en is zo’n verrijking in de omgang met en het berijden van onze paarden dat ik de academische rijkunst meer bekendheid wil geven. Bekendheid door het aan anderen te laten zien. Maar ook, door mijn kennis en ervaring met mensen te delen en mezelf te blijven ontwikkelen.

Tevens wil ik een bijdrage leveren aan de bewustwording dat we anders met onze paarden kunnen omgaan. De dressuur is er voor het paard, opdat het paard kan uitgroeien tot een trots en zelfbewust wezen wat graag met zijn ruiter wil samenwerken. Ik hoop dan ook dat we de rijkunst, zoals dit vroeger in hoog aanzien stond bij de adelen en ridders, in ere kunnen herstellen en dat we weer oog krijgen voor de schoonheid en ‘eigenheid’ van ieder paard en zijn beweging.

Copyright © 2016 Fijne Rijkunst. Alle rechten voorbehouden. Webdesign door Internetbureau Antum