Filosofie

Fijne Rijkunst hanteert in haar werkwijze, lessen, cursussen en lesmateriaal de volgende uitgangspunten: 

Rijkunst
Centraal in alles staat het beoefenen van en ontwikkelen in de rijkunst. Fijne Rijkunst hanteert hierbij de grondbeginselen en principes van het rechtrichten en de academische rijkunst.

Dressuur voor het paard, in plaats van het paard voor de dressuur
De dressuur is dus een natuurlijke gymnastiek voor het paard waardoor zijn spieren correct ontwikkeld worden en zijn ledematen soepel gemaakt. Deze gymnastiek zorgt voor harmonie in de samenwerking van de afzonderlijke lichaamsdelen. Het paard wordt hierdoor in staat gesteld om op de kleinste aanwijzingen van de ruiter ‘aanhoudend’ en ‘zonder dwang’ mooie bewegingen uit te voeren. Bewegingen die het paard uit zichzelf ook zou vertonen tijdens momenten van trotsheid en opwinding.

Rechtrichten
Kennis hebben van de natuurlijke scheefheid van het paard en de vaardigheid om het paard middels grondwerk, longeren, werk aan de hand en het rijden rechtgericht te krijgen is een basisvoorwaarde om de rijkunst te beoefenen en verder uit te bouwen.

Centered Riding
Paardrijden is communiceren via lichaamstaal. De zit van de ruiter vormt het belangrijkste instrument om dit te kunnen doen. Voor het ontwikkelen van ruitergevoel en een onafhankelijke zit dient de ruiter eerst zelf in balans te komen en een goede houding en coördinatie te ontwikkelen. Fijne Rijkunst maakt gebruik van de 4 basisprincipes van Centered Riding.

Trainingspiramide
Ook staat de rijkunst niet op zichzelf maar vloeit voort uit een complete opvoeding en opleiding van het paard in zijn omgang met de ruiter. De trainingspiramide van Emiel Voest geeft een duidelijk overzicht van de elementen die hierin een rol spelen. Mocht ergens in de opleiding tot rijpaard een stap zijn overgeslagen dan zal Fijne Rijkunst mensen doorverwijzen voor specialistische hulp en begeleiding.

Leraar voor je paard
De ruiter is de leraar voor zijn paard. Als leraar ben je niet alleen verantwoordelijk voor de fysieke ontwikkeling van het paard, maar ook voor de mentale. Dit betekent dat je als leraar in je trainingsopbouw toewerkt naar een paard dat vertrouwen krijgt in de mens, gehoorzaam wordt naar de trainer, de wil krijgt om mee te werken en uiteindelijk alle opdrachten trots en zelfbewust uitvoert.

Fijne Rijkunst besteedt daarom veel aandacht aan de pedagogische kant van het opleiden van en het samenwerken met onze paarden.

Spiegelend paard
Het werken met paarden leert ons ook veel over onszelf. Oog hebben voor wat de paarden ons teruggeven betekent dat we onszelf als mens blijven ontwikkelen en hierdoor geestelijk verrijken.

Fijne Rijkunst werkt graag samen met mensen die een open blikveld hebben en aan zelfreflectie doen. Voor deze mensen zal Fijne Rijkunst de meeste toegevoegde waarde hebben.

Zelf denken, doen en werken
Paardrijden is gevoel. Paardrijden is de vaardigheid om de hulpen onafhankelijk van elkaar, met de juiste timing en dosering te kunnen geven. Een instructeur biedt kennis en inzicht. Ruitergevoel en rijvaardigheid zul je als ruiter zelf moeten ontwikkelen. In de praktijk bereik je dit door zelf na te denken, vele uren te maken en vooral ook door discipline en op jezelf kunnen werken.

Fijne Rijkunst begeleidt mensen graag op hun weg van de academische rijkunst. Echter, deze weg blijft je ‘eigen en persoonlijke’ weg. Op deze weg maak je keuzes, neem je verantwoordelijkheid en bepaal je zelf wat het beste bij jou en je paard past.

Niet 1 weg, 1 methode
Ieder paard is door zijn karakter en fysieke aanleg zo verschillend dat we moeten blijven kijken naar het individu. Er is niet zoiets als 1 weg, 1 methode. Zowel van Fijne Rijkunst, alsook van de eigenaar van het paard, mogen we verwachten dat we handelen vanuit een open en kritische houding. Open naar het paard toe en kritisch naar onszelf of onze aanpak wel de juiste is.

Doelgroep
De doelgroep waar Fijne Rijkunst zich op richt is de groep mensen die zich verder wil bekwamen in de rijkunst. Mensen die een oprechte liefde voelen voor hun paard, het geduld hebben om zichzelf en hun paard op te leiden in de rijkunst en gedreven worden vanuit een passie om zich continu te blijven ontwikkelen.

Copyright © 2016 Fijne Rijkunst. Alle rechten voorbehouden. Webdesign door Internetbureau Antum