Rechtrichten in Vrijheid

Het werken in vrijheid met je paard is een prachtige manier om te ontdekken hoe je vanuit een diepere verbinding kunt samenwerken. Paarden zijn kuddedieren. Een kuddedier is bijzonder gevoelig voor de aansluiting met de groep. Als een paard zich verbonden voelt met de mens en het paard wil zich bij je aansluiten dan zul je merken dat het paard zich meer op je gaat richten en meer open staat voor je aanwijzingen.  Fysiek hulpen, zoals teugelhulpen, beenhulpen, aanwijzingen met de zweep, worden minder belangrijk. Ze worden vervangen door energetische hulpen, ademhaling en lichaamshouding. Een gewenste lichaamshouding door het paard begint bij een goede lichaamshouding door de mens. En dan… dan ontstaat balans en gedragenheid bijna vanzelf.
 

Connectie

Bij het werken in vrijheid met je paard gaat het om connectie. Deze connectie gaat verder dan leiden en volgen. Bij connectie gaat het om SAMEN. Zoals bij een zwerm vogels die dezelfde dynamiek heeft en in de lucht de meest prachtige acrobatische patronen laat zien. Leiden en volgen vloeien in elkaar over.
Samen ben je één.

  

Unieke kans om aan jezelf te werken

Het werken in vrijheid bied je de unieke kans om ‘oprecht’ en onderzoekend met jezelf aan de slag te gaan. Elementen als ademhaling, zachte ogen, (innerlijke) balans,  gronden, ontspannen en correct oplijnen van je lichaam, visualiseren en positieve energie (Ki) geven, zijn dimensies die nodig zijn om tot deze diepere verbinding te komen. Een diepere verbinding met je paard begint bij een diepere verbinding met jezelf.
 

Vanaf de grond werken maakt een betere ruiter van je

Als je bekend bent met Centered Riding heb je kunnen lezen dat deze elementen terugkomen in de vier basisprincipes van Centered Riding. Ben je minder bekend met Centered Riding dan kun je je als ruiter voorstellen dat voor het ontwikkelen van een goede zit je dingen nodig hebt als een diepe en rustige ademhaling, balans en het correct oplijnen van je lichaam voor het volgen van de bewegingen van het paard. Kortom... werken in Vrijheid met je paard is gelijk ook werken aan de kwaliteiten van jou als ruiter.

 Werken in Vrijheid in relatie tot het rechtrichten

In het trainen van het paard streven we naar balans op meerdere vlakken:
   

  

Paard
Een ontspannen, soepel, sterk en rechtgericht lichaam zal een positief effect hebben op de geest en emoties van het paard. Balans in een paard  zorgt ervoor dat hij zich comfortabel, ontspannen, zelfverzekerd en vol vertrouwen voelt. Hij is respectvol en bereidwillig en dat is nodig als we het paard oefeningen willen leren.

Ruiter
Als ruiter dienen we het goede voorbeeld te geven. Ruiters verwachten fysieke, mentale, emotionele en spirituele perfectie van hun paard. Maar voordat we dit van het paard kunnen verlangen zullen we dit eerst van onszelf moeten verlangen.

“Be the change you want to see in your horse”. Noora Ehnqvist

De relatie
Wanneer we onszelf en onze paarden op alle niveaus ontwikkelen en verbeteren, zal de relatie met ons paard zich verbreden en verdiepen.

In een relatie op basis van wederzijds respect kunnen we ons paard begeleiden om soepeler en sterker in zijn lichaam te worden. We kunnen hem aanmoedigen om dat op een rustige, ontspannen, zelfverzekerde en trotse manier te doen. Het paard kan hierdoor uitgroeien tot een trots en zelfbewust wezen en plezier beleven aan de dingen die we samen met hem doen.
  

ST Mastery

Het trainingsconcept rechtrichten zoals ontwikkeld door Marijke de Jong van Paarden Begrijpen omvat 5 peilers. De trainingsonderdelen grondwerk, longeren, handwerk, rijden en trainen in vrijheid zijn essentiële onderdelen van het rechtrichten. Je kunt ze eigenlijk niet los van elkaar zien. Met elkaar zorgen ze voor een goede opbouw en samenhang van het rechtrichten. Elk onderdeel voegt op zijn beurt iets toe aan het grotere geheel.

Grondwerk
We starten in het rechtrichten met grondwerk. In het grondwerk bouwen we vooral aan communicatie en het aanleren van de ruiterhulpen. Ook geeft het grondwerk de basis voor een goede LVO (Laterale buiging, Voorwaarts neerwaarts, Ondertreden).

Longeren
In het longeren kunnen we de communicatie en de verkregen balans verder uitbouwen naar meer zelfhouding van het paard. Vanwege de grotere afstand tot de trainer moet het paard meer op eigen benen lopen en vanaf een grotere afstand de aanwijzingen kunnen opvolgen. Aan de longe kunnen we ook de draf en galop introduceren.

Handwerk
In het handwerk kunnen we het werken met het zwaartepunt verfijnen en het paard meer gewicht laten opnemen met de achterhand. Door de teugelvoering kunnen we de schouders preciezer plaatsen ten opzichte van de achterhand.

Rjiden
In het rijden worden al deze elementen geïntegreerd. Daarnaast werken we aan het ontwikkelen van onze houding en zit. De drie functies van de zit zijn: het paard optimale BEWEGINGSVRIJHEID geven, INFORMATIE KRIJGEN over de houding en beweging van het paard, INFORMATIE GEVEN opdat het paard beter in balans komt en met meer gedragenheid gaat bewegen.

In Vrijheid
Het rechtrichten in vrijheid is voor al deze onderdelen van onschatbare ware. In het grondwerk en handwerk willen we naar ‘less is more’. We willen naar minder fysieke hulpen en naar meer kwaliteit van samenwerken en bewegen. In het longeren willen we de balans kunnen regelen door heel subtiel de voorhand of de achterhand wat naar binnen of naar buiten te kunnen vragen. En zoals ik al aangaf, het werken vanaf de grond is van geweldige toegevoegde waarde voor ons rijden. De elementen van Centered Riding kunnen we nu oefenen zonder dat de beweging van het paard ons misschien uit balans brengt. Vanaf de grond spiegelt het paard ons of we deze elementen goed toepassen en uitvoeren in ons eigen lichaam.

PROGRAMMA TRAINING 2-DAAGSE

Dag 1

We beginnen de dag met theorie. De theorie zal gaan over onderwerpen als:

* Waarom rechtrichten in Vrijheid
* Dimensies van het rechtrichten in Vrijheid
* Leiderschapstijlen
* Leerprincipes
* Vijf niveaus van ‘mental state’ van het paard

Nadat we de theorie op ons in hebben laten werken gaan we aan de slag met de paarden. Het doel is om in connectie het paard te leiden waarbij de focus ligt op SAMEN door de ruimte bewegen. Het synchroniseren van de bewegingen. Dit samenwerken gebeurt ‘online’ en nog niet in vrijheid.

Tijdens het middagprogramma beginnen we met bewustwordingsoefeningen. We gaan met onszelf aan de slag, maar ook met elkaar. Tijdens de oefeningen zullen we ons bewust worden welke elementen we nodig hebben om het paard vanuit een diepere verbinding te kunnen leiden.
Daarna gaan we weer aan het werk met onze paarden. De focus zal nu liggen bij een aantal oefeningen die ons helpen om op termijn volledig in vrijheid met het paard te kunnen werken. Oefeningen als het verplaatsen van de voorhand, het verplaatsen van de achterhand en het werken met een pylon als sweet spot.
  

Dag 2

Ook op dag 2 beginnen we met theorie. Onderwerpen zijn:

* Fases van rechtrichten in Vrijheid
* Leermodel
* Sleutels tot succes
* Wat te doen als het paard je verlaat
* Werken met patronen

Na de theorie gaan we weer aan de slag met de paarden. We herhalen de oefeningen van de dag er voor en we gaan op zoek naar kwaliteit. Kwaliteit van synchroon bewegen, kwaliteit van balans en lichaamsgebruik.

Het middagprogramma start wederom met bewustwordingsoefeningen. Oefeningen ten behoeve van ademhaling, vertikaal en gecentreerd bewegen en het werken met energie.
In het praktijkdeel ligt de focus op het werken in vrijheid ‘online’ aan de hand van een patroon (proef). Hierdoor zal elke combinatie afzonderlijk in de binnenbak aan het werk gaan. We werken dit keer niet in groepen van 2 maar elke combinatie krijgt privéles en heeft de binnenbak voor zichzelf.

DAGINDELING

Lees hier>>
  

Na dit weekend ben je gegroeid als trainer!

 
'The loose work, reveals the truth. If you are harsh and unforgiving in the ridden work, your horse will not want to connect with you at liberty. The horse will become your teacher and you his pupil.'

Jenny Rolfe (classical trainer in UK)
 

>>Terug
>>Terug naar Nieuws

Copyright © 2016 Fijne Rijkunst. Alle rechten voorbehouden. Webdesign door Internetbureau Antum